Hønseriet

Noen av de fine dvergene som klekket uke 11.
Fotbefjæret dverg 7 uker

Lille Mille, Mille Fleur/fotbefjæret dverg
Kris og Doris
Den stolte hane

 

News